RECRUITING PLAYERS

Každého živého tvora pán boh Perún miluje z celého srdca, ale diabol je bytosť, ktorá je bezcitná zrodená z moci v bažinách bolesti, nemá dušu a necíti ani žiadnu bolesť. Na základe svojej túžby všetko predstiera a snaží sa hrať na city. Len chodí a rozsieva svoje kliatby a nenávisť. Démoni bez duše spôsobujú ľuďom[…]