30. novembra 2023

Exchange

PREDAJ

1 VIRTUÁL (VTL) = 3 EURÁ (EUR)

KONTROLNÉ PLATIDLO

1 RODAN (RDN) = 1,25 VTL (VIRTUÁLU)

MAGICKÉ PLATIDLO

1 TREX (TRX) = 1,50 RDN (RODANU)

UNIVERZITNÉ PLATIDLO

VÝKUP

1 VIRTUAL (VTL) = 2 EURÁ (EUR)

KONTROLNÉ PLATIDLO

1 RODAN (RDN) = 0,75 (VIRTUÁLU)

MAGICKÉ PLATIDLO

1 TREX (TRX) = 1 RDN (RODAN)

UNIVERZITNÉ PLATIDLO

RODANY A TREXY SÚ KOVOVÉ MINCE